Hovleden ny gotländsk turistattraktion

Gotland får en ny turistattraktion lagom till sommaren.
Den nya rid- och körleden Hovleden runt ön, är nu klar att tas i bruk och kartor och guidebok presenteras i Roma på tisdagen.

Hovleden omfattar ungefär 50 mil vägar, vilket innebär att överenskommelse har träffats med över 600 markägare på ön.

Organisationen består av 80 medlemmar med ansvariga för framkomligheten i olika områden.

Hovleden går längs skogsvägar och stigar och i vissa fall också på asfalt, även om man så mycket som möjligt försökt undvika vägar med biltrafik.

Ofta går leden på gamla järnvägsbankar, bland annat mellan Visby och Tingstäde, som lämpar sig bra för häst och vagn.

Den som inte har egen häst eller vagn kan hyra av föreningens medlemmar och lämna ekipaget vid färdens slutpunkt.

En del markägare har varit tveksamma till att upplåta vägar till Hovleden, av oro för att det ska bli för mycket utnyttjat.

Men Ramona Nummelin som är ordförande i föreningen Rid- och Körled Gotland, tror att det kommer att gå att knyta ihop de lösa bitar som fortfarande finns kvar, framför allt på mellersta och norra Gotland.

Den nya turistattraktionen fick också välkommen reklam genom en stor artikel i Dagens Nyheters resebilaga i söndags.