Oenighet om fritidshus i Västerhejde

Länsstyrelsen har nu avslagit Försvarsmaktens överklagande på bygglov för ett fritidshus i Västerhejde, norr om Tofta skjutfält. Försvaret anser att fritidshusets placering är olämplig.

Verksamheten på norra delen av Tofta skjutfält, med skjutbana för bland annat granatgevär, kommer innebära bullerstörningar på den plats där fritidshuset ska byggas. Det i sin tur kan i framtiden innebära begränsningar för skjutfältet, påpekar försvaret.

Länsstyrelsen håller håller till viss del med, men avslår ändå försvarsmaktens överklagande. Bland annat eftersom det redan finns bebyggelse i området.

Såvitt länsstyrelsen erfar, har det därifrån heller inte klagats på bullernivån.