Kulturpersoner på Gotlandsbesök

Ett hundratal kulturpersoner från Östersjöns olika länder besöker Gotland i helgen. Syftet är att hitta olika sammarbetsformer och utbyta erfarenheter omkring exenpelvis upphovsrätter.

Det säger Karin Enberg från Klys som står för Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd.

Uppläsningar och föredrag kommer också att hållas på olika platser på Gotland.