Planer på gotländsk eko-by

Sedan i höstas har ett tiotal personer samlats regelbundet för att diskutera hur en eko-by på Gotland ska kunna byggas och nu har det bildats en ideell förening.

Tanken är att bygga ett femtontal bostadshus och med flera slutna kretsloppssystem för att göra så liten inverkan på miljön som möjligt.

- Högst två mil från Visby vill vi bygga, för att vi ska kunna ta oss till våra arbeten här utan att behöva köra mycket bil, säger Ingrid Gustavsson som är en av medlemmarna.
Reporter:
karin.brindt@sr.se