Rektor vill behålla Humlegårdsskolan

Beslutet att lägga ner Humlegårdsskolan i Visby redan hösten 2008 är inte genomförbart. Det skriver skolans rektor i ett brev till alla föräldrar med barn i Humlegårds- och Alléskolan i Visby.

Beslutet i nämnden innebär att fler och yngre barn ska undervisas i Alléskolan, men för att klara det måste skolan byggas om.

Men det är tveksamt om en ombyggnad hinns med till skolstarten 2008, därför tror rektorerna att en del av Humlegårdsskolan behövs även läsåret 2008-2009.

Definitivt besked väntas när skolpolitikerna fattat beslut om investeringarna för de kommande åren.