Ventilationen brister på Lyckåkerskolan i Visby

Det konstaterar arbetsmiljöverket efter en inspektion i slutet på förra månaden.
Den bristfälliga ventilationen, som innebär dålig kvalite på luften, drabbar i första hand fritidshemmen Pilen och Aspen.

Vid inspektionen framkom också att ventilationen och luftkvaliten i rektorns rum inte är tillräcklig för att säkra rektorns hälsa. Det saknas bland annat mekanisk frånluftsventilation på rektorsexpeditionen.
Före den 1 juli skall bristerna vara åtgärdade och redovisade till arbetsmiljöverket.