Färre åttor gillar skolmaten

Eleverna i årskurs åtta på Gotland har svarat på en enkät om skolmat och skolmiljö.
Förra året tyckte 66 procent av eleverna att maten var okej.
I den senaste mätningen är det bara 60 procent som tycker det.

Sämst tycker elever på Klinteskolan om maten, medan eleverna i Södervärnsskolan i Visby är mest nöjda.

När det gäller hur lång lunchrasten är, hur bra klassrummen är och städningen i skolan, är fler nöjda i dag än för ett år sedan.