Det brinner i Kärringhagen

Räddningstjänsten bekämpar just nu en brand i Kärringhagen, mellan Gammelgarn och Katthammarsvik.
Det handlar ett mark eller skogsområde på uppskattningsvis    10 000 kvadratmeter.

Deltidskårerna i Kräklingbo och Slite bekämpar elden, och släckningsrabetet beräknas pågå någon timme till.
Någon fara eller hot för byggnader eller liv ska inte föreligga.