Strandskydd är inget för kommunen

Miljöpartiet är kritiska till förslaget att ge kommunerna ansvaret för strandskyddet. Partiet tycker att länsstyrelserna ska fortsätta ansvara för strandskydet.

Det finns ett förslag om att ändra lagen så att kommunerna skulle ta över ansvaret för strandskyddet. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting tycker det är bra, och Gotlands kommun är positiv till förslaget.

Men miljöpartiet är alltså emot det här. Frågan ska diskuteras på partiets kongress i Norrköping 17-20 maj.

Miljöpartiet på Gotland tycker att det är viktigt att planeringen av byggandet och dispenser från strandskyddet hanteras av två olika myndigheter.

– Risken är att det i allt större utsträckning bli upphävande av strandskydd där det inte bör bli så, säger miljöpartiets partisekreterare på Gotland, Daniel Bergvall till Radio Gotland.

Som det är nu ger kommunen bygglov, men den som vill bygga nära stranden måste också få dispens från strandsskyddsbestämmelserna, och det ansvarar länsstyrelsen för.