Strandängsfåglar hotas av bete

Flera strandängsfåglar är akut hotade i Sverige. Orsaken är att strandängarna betas hårt av tamdjur och av allt fler gäss. En fågel som är illa ute på Gotland är brushane.

De senaste tio åren har naturvården försökt öka betning och slåtter på igenvuxna strandängar. Men nu slår Jägareförbundet larm om att fåglar som häckar på strandängar inte kan gömma sina bon då.

På Gotland är bland annat brushanen drabbad. Tidigare brukade det finnas 120 häckande par på ön, men i fjol hittades bara sju par av brushane på Gotland, säger Fredrik Widemo vid Uppsala universitet till TT.

Flera undersökningar visar att rävar och kråk- och måsfåglar tar mer än 90 procent av strandängsfåglarnas ägg och ungar.