Fiskrökeri överklagar vite till HD

Fiskrökeriet i Dalhem överklagar vite på 100.000 kronor för att de släppte ut avloppsvatten med fiskrens. Nu vill de att Högsta domstolen tar upp fallet.

Gotlands kommun förbjöd fiskrökeriet att släppa ut sitt avslopp till det kommunala nätet redan 1998. Orsaken var att deras avloppsvatten ibland innehållit så mycket fiskrens att det helt slagit ut reningsverket i Dalhem.

Istället skulle fiskrökeriet köra sitt avlopp med tankbil till Visby. Men eftersom tankar-vagnarna fått körförbud släppte de ut avloppsvatten med fiskrens i början av juni 2005.

Därför beslutade miljödomstolen i Stockholm att fiskrökeriet ska betala vite på 100.000 kronor. Domen överklagades, men kommunen fick rätt även i miljööverdomstolen. Nu har bolaget begärt att Högsta domstolen ska ta upp deras fall.