Får avslag på sin överklagan

Länsstyrelsen avslår ett överklagande från grannar som oroar sig för att ett nytt fritidshus ska belasta deras avloppsanläggning.
Det är en Visbybo som fått positivt förhandsbesked om att bygga ett fritidshus i Alskog.

Ett av villkoren är att avloppsfrågan går att lösa, och det ska den göras genom att en infiltrationsanläggning ska läggas utanför tomten, bredvid den anläggning som grannen redan har.

Eftersom det är möjligt att ordna avloppet på det sättet tycker länsstyrelsen att det var rätt att ge bygglov.
Men det ger inte Visbybon rätt att bygga infiltrationsanläggning där, utan det måste ordnas genom servitut, tillstånd eller avtal.
Och om grannens avlopp påverkas kan dom också få ersättning för det.