Fole lockar med tomtmark

Fole hembygdsförening på mellersta Gotland bjuder in till visning av de tomter som lokala markägare kan tänka sig att sälja till dem som vill bygga nya hus. Evenemanget är en del i en marknadsföringssatsning för att få fler att flytta till Fole.

Det är fem markägare i Fole som kan tänka sig att sälja tomter i anslutning till befintlig bebyggelse, bland annat intill bygdegården vid väg 147 och mitt emot skolan och kyrkan. Förutom de många företagen i socknen närheten till Visby, Roma och Slite, vill hembygdsföreningen locka fler med en levande landsbygd och ett fungerande föreningsliv.

I dag bor nästan 400 personer i Fole, men i slutet på 60-talet var siffran nere på 300. Skolan och lanthandeln hotades av nedläggning men i dag finns båda kvar och dagligen pendlar mellan 60 och 70 personer till Fole för att jobba.

Hembygdsföreningen hoppas att marknadsföringssatsningen framförallt ska locka fler barnfamiljer att bostätta sig i Fole.