Får inte glasa in uteplatsen

Kustgrillen i Klintehamn får inte glasa in den uteplats som idag finns vid gatuköket.
Och länsstyrelsen delar byggnadsnämndens uppfattning.

Ägarna till grillen har överklagat beslutet men länsstyrelsen motiverar sitt nej med att fastigheten enligt detaljplanen, ska användas för bostadsändamål. Det enda som får byggas är ett garage eller ett uthus.
Det går därför inte att säga ja till en utbyggnad av gatuköket i Klintehamn.