Grön flagg i Fårösundsskolan

Fårösundsskolan är den första grundskola på Gotland som nu kan hissa Grön Flagg.

Grön Flagg är en miljösymbol som fungerar som synligt bevis på att skolan i vardagen prioriterar miljöarbete. Den gröna flaggan får hissas på skolan från och med 8 juni.