Kommunen vill sälja Wisby Strand

Gotlands kommun vill sälja Wisby Strand vid Almedalen i Visby.  Det innebär att kommunen flyttar kongresshallen till ett nybildat kommunalt dotterbolag.

Ett syfte med det är att göra det lättare att sälja fastigheten  framöver. Det blir också skattemässigt gynnsammare att lägga över kongresshallen i ett eget dotterbolag.

Tanken är att det nya dotterbolaget ska låna 90 miljoner kronor och ”köpa” Wisby Strand.

Enligt förslaget ska det nya bolaget ledas av politikerna Eva Nypelius, Björn Jansson, Lars Thomsson, Lena Celion och Conny Kristensen-Gahnström.