Många kommunala jobb blir privata

Aldrig tidigare har så många olika verksamheter inom Gotlands kommun varit aktuella att läggas över i privat regi som nu.

I samband med budgetberedningen, som avslutas i dag måndag, har politikerna fått en genomgång från nämnderna av vad som skulle kunna konkurrensutsättas. Och resultatet hittills är positivt, tycker centerpartisten Eva Nypelius som är kommunstyrelsens ordförande.

Inom tekniska förvaltningen har det länge varit vanligt med konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, till exempel renhållningen. Inom andra verksamheter har det också kommit privata alternativ, som till exempel friskolor och kooperativa förskolor.

Det privata äldreboendet Pjäsen, som drivs av Attendo, är ett vårdexempel, privat hemtjänst ett annat och för bara några veckor sedan blev ambulansverksamheten privat.

Och nu kommer ytterligare verksamhet att läggas över i privat regi. Gotlands kommunfullmäktige har gett alla nämnder i uppdrag att undersöka vad som skulle kunna göras av andra inom just deras områden.

# Social- och omsorgsnämnden har bland annat föreslagit privatisering av familjerådgivningen och att äldreboendena Östersol och Sudergården bli privata.

# Tekniska förvaltningen kan tänka sig att lägga ut städverksamheten och viss fastighetsskötsel.

# Kultur- och fritidsförvaltningen ser över om anläggningar som Visby ishall och Gutavallen istället kan drivas av föreningar och om anläggandet av konstgräsplanen i Slite också kan göras privat.

# Ledningskontoret kan tänka sig att lägga ut bland annat tele och IT.

# På Lövsta föreslås att konferensverksamheten konkurrensutsätts.