Lantbrukare får pengar tillbaka

Efter en dom i Högsta domstolen ska Jordbruksverket betala tillbaka pengar till ett tusental lantbrukare som felaktigt krävts på dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd.

Totalt rör det sig om omkring 13 miljoner kronor. Jordbruksverket ska dessutom betala mellan fem och sex miljoner i räntekompensation till lantbrukarna. Återbetalningarna ska börja i månadsskiftet maj-juni.
På Gotland är det 18 lantbrukare som får pengar tillbaka.