Arkeologisk undersökning i Sundre

Nu blir det en riktig arkeologisk undersökning vid Västergårde i Sundre på sydligaste Gotland, där två bröder i höstas hittade en vikingatida silverskatt på närmare tre kilo.

Det blir också en särskild utredning efter spåren av den vikingatida hamnmiljön som finns i närheten av fyndplatsen.

Undersökningarna kommer huvudsakligen att äga rum i nästa vecka, till en kostnad av högst 188 000 kronor.

Silverskatten, som innehåller smycken, silver och drygt 1 350 arabiska silvermynt, har lämnats till Riksantikvarieämbetet för inlösen.