Brunvita skyltar sätts upp på Gotland

Det är nya vägmärken som visar vägen till ”turistiskt intressanta mål”. Brunt och vitt är den internationella färgsättning som funnits i andra länder i många år.
De platser som får brun/vit skyltning skall uppfylla vissa kriterier.

Turistanläggningen skall vara sällsynt eller unik och ha stort allmänintresse hos vägtrafikanter.
Bland de platser som Vägverket beslutat får använda brunvit vägvisning finns Roma kungsgård, Hoburgens fyr och raukområdet på Fårö.