Skolor fick rutor krossade

Flera skolor runt om på ön har i helgen fått rutor krossade. Det handlar om Högbyskolan, Säveskolan, Södervärnskolan och skolan i Väskinde. Där har även ett staket rivits och takpannor kastats ner från taket.

På polisen tror man inte att skadegörlserna har något samband, men det anses märkligt att de inträffat samma helg.