Stora skillnader i njursjukvården

Njursjukvården skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. Gotland får 90 poäng av 130 möjliga och hamnar på riksgenomsnittet för njursjukvården i landet.

Av den statistik som tagits fram framgår också att fler njursjuka på Gotland fått ny njure än riksgenomsnittet.

Bäst njursjukvård får skåningarna medan Jämtland hamnar sist i jämförelsen.
Uppgifterna har tagits fram av ett analys- och informationsföretag i Stockholm och finansieras av ett läkemedelsföretag.