Köp av Hellfreda ifrågasätts

Gotländska lantbrukare och Hushållningssällskapet ifrågasätter Sveriges Lantbuksuniversitet, SLU:s, köp av en av öns största gårdar, Hallfreda i Follingbo.

De befarar att SLU med skattepengar kommer att konkurrera med gotländska lantbrukare och inte änga sig åt forskning och provodlingar i så stor omfattning.

Gården Hallfreda köptes av SLU i höstas för 19,5 miljoner och hittills används bara tio av SLU:s 300 hektar till försöksodlingar.