Kommunen bidrar till ny speedwaybana

Gotlands kommun har avsatt 1,5 miljon kronor för en ny speedwaybana. Marken vid den nuvarande speedwaybanan på Galgberget i norra Visby kommer att bebyggas med nya bostäder.

Just nu genomförs en konsekvensanalys av vad det skulle innebära att lägga den nya banan vid Traume sydost om Visby där också fotbollklubben Visby AIK har en träningsanläggning.

Kommunens budgetberedning, föreslår alltså att kommunen avsätter 1,5 miljon till bygget av en ny speedway-bana.

I Radio Gotland har vi tidigare i vår berättat att speedwayuklubben Bysarna räknar med att en ny anläggning komer att kosta kring 8 miljoner kronor.