Gotland vill vara en kulinarisk region

Gotland ska vara bland topp tio av kulinariska regioner i Europa. Det är visionen som delas med fyra andra län i sydöstra Sverige i en planerad storsatsning på mat och upplevelser.

Allt fler söker unika matupplevelser och vill komma nära matens ursprung för att ta del av berättelserna runt traditioner, kultur och människorna som skapar produkterna.

För att möta efterfrågan på kulinariska produkter har LRF, Hushållningssällskapen och turismorganisationerna i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Gotland tillsammans med LivsTek och några av högskolorna beslutat sig för att samarbeta kring en förstudie i frågan.

Syftet är att satsningen ska leda till ökad konkurrenskraft och sysselsättning.

Förstudien ska i första hand ge en tydligare bild av målgruppen samt förankra en kommande större satsning i målgruppen i regionen. Förstudien ska också kartlägga vilka konkurrenterna är i Europa inom det kulinariska området och vad sydöstra Sverige som region har att lära av dem.

Ansökan om förstudien har ännu inte behandlats färdigt av länsstyrelserna och regionförbunden.