Dyrare host- och astmamedicin

Läkemedelsförmånsnämnnden har beslutat att dra in subventioner till flera astma- och hostmediciner.

Läkemedelsförmånsnämnnden har beslutat att dra in subventioner till flera astma- och hostmediciner.

Nämnden har granskat subventionerna till läkemedel för drygt tio miljoner som köpts av gotlänningar under förra året.

Resultatet av granskningen blev att bland annat host- och astmamediciner inte längre ska omfattas av högkostnadsskydd.

Motiveringen är att samhället inte ska betala ut bidrag till mediciner mot lindriga och kortvariga besvär.

När det gäller astmamedicinerna anser läkemedelsförmånsnämnden att det finns billigare likvärdiga preparet.

Vissa mediciner mot astma och hosta kommer att bli dyrare för patienterna från och med den 1 oktober. Då mister preparaten Asmanex (inhalationspreparat mot astma) och Mollipect (mot hosta) sin subvention, liksom hostmedicinen Bisolvon för alla utom personer med vissa svåra diagnoser som cystisk fibros.

Tillverkaren Schering-Plough kommer att överklaga beslutet beträffande Asmanex eftersom det är det enda astmaläkemedlet som innehåller kortison i en viss form, skriver företaget i ett pressmeddelande till TT.