Faludden och Heligholm utan intressenter

Minst sex av de åtta fyrar runt Gotland som Sjöfartsverket vill släcka kommer att tas över i privat drift. Men fortfarande finns inget intresse för fyrarna på Faludden och Heligholm.

Det finns ett fyrsällskap som säger sig vara intresserade av att ta hand om Östergarns västra fyr.

Fyrarna på Laus holmen, Näsrevet och Valar har privata personer visat intresse för.