Alla kyrkor en del av världsarvet?

Skulle Gotlands samtliga kyrkor kunna vara en del av UNESCO:s världsarv?

Ja, den frågan ska nu utredas av stiftskansliet i Visby. Det är framförallt konsekvenserna av en ansökan som stiftet ska plocka fram.

Gotland har ju många medeltida kyrkor på en begränsad yta. Att kyrkorna dessutom fortfarande används i gudstjänstfirandet är en del av det värdefulla arvet, anser stiftsstyrelsen.