Vindkraftbyggen drar ut på tiden

Bygget av de nya och större vindkraftverken på Näsudden drar ut på tiden efter det att frågan överklagats till Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Miljödomstolen har tidigare sagt ja till de sex större vindkraftverken som ska ersätta de tjugo som står där idag. Bakom projektet står företaget Generation Två Gotland.

Men alla är inte positiva till de nya vindkraftverken på Näsudden som blir betydligt högre än de gamla och flera boende har klagat på att vindkraftverken blir för dominerande.

De klagande fick inte gehör i Miljödomstolen, men har nu överklagat vidare till Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Målet kommer att avgöras slutligt inom ett år, det vill säga senast i maj 2008.