Privata intressen tar över fyrar

Minst sex av de åtta fyrar runt Gotland som Sjöfartsverket vill släcka, kan komma att tas över av privata intressenter.

Fyren i Ronehamn behövs för fiskefartygen som landar fångst till fiskfabriken.

Fyrsällskapet vill ta över östra fyren på Östergarns holm och några fiskare, en hembygdsförening och privata intressenter har anmält att de vill ta över fyrarna vid Valar i Vamlinbo, på Lausholme och den på Näsrevet.