Kyrkan på Gotland gör vinst

Det går bra ekonomiskt för Svenska kyrkan på Gotland. 2006 redovisade kyrkan en vinst på drygt fem miljoner kronor och det är mer än två miljoner mer än 2005.

Det är framförallt tillgångarna i kyrkans fonder som ökat och som resulterade i plus 6,7 miljoner på Gotland. Men även fastighetstillgångar ökade.
Däremot minskade inkomsterna av skogen, uppger Kyrkans Tidning. Totalt i hela landet gjorde kyrkan ett resultat på 800 miljoner.