Kommunmiljoner till poolbyggen på ön

Kommunen är beredd att ge 2,5 miljoner kronor i bidrag till de företagare som vill bygga utomhusbassänger på Gotland.

Bidragen är på maximalt 800 000 kronor per bassäng och pengarna delas ut fram till och med 2008.

För närvarande planeras tre utomhusbassänger på Gotland. Samtliga på campingplatser som drivs av Pigge Werkelin, det vill säga Björkhaga, Slite och Norderstrand i Visby.

Kommunen anser att företagsstödet ligger i linje med de senaste årens ambition att höja kvaliteten inom turistnäringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiv till företagsstödet och hänvisar också till de senaste årens algblomningar.