Atheneskolan flyttar till Visborgsområdet

theneskolan har fått klartecken till att flytta till gamla P18, det så kallade Visborgsområdet. I två stora hus ska både grundskola och gymnasieskola få plats, med i framtiden 450 elever. Dessutom byggs en dans- och fäktsal.

Gymnasieskolan planerar att starta nästa höst med samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig utbildning. Då flyttar också de första eleverna från nuvarande lokaler på A7 området. Flytten sker sedan i etapper.