Rikstrafiken leker katt- och -råtta med gutar!

- Det måste bli ett slut på Rikstrafikens plottrande och ständiga försök till försämring av Gotlandstrafiken!

Det skriver Rolf K Nilsson, moderat riksdagsledamot i ett pressmeddelande, där han upprörs över ett brev till Oskarshamns kommun från Rikstrafiken.

I brevet ifrågasätts det planerade hamnbygget för bland annat gotlandstrafiken och man uppger att andra platser kan bli aktuella som fastlandshamnar.

Rolf K Nilsson skriver att han är trött på Rikstrafikens katt och råtta lek med gotlänningarna.

- Går det inte med långsammare, mindre eller sämre färjor vill man ändra destinationsort, skriver han bland annat.