Gotländsk pelletsfabrik börjar ta form.

Gotlands egen pelletsfabrik börjar nu ta form. Det är sågdus från Gotlandsflisen som skall omvandlas till pellets i Klintehamn. Hälften av öns behov av pellets skall tillverkas där och två personer skall anställas på heltid.

Bolaget Gotland värmepellets Ab har tre ägare. Det är Gotlandsflis, Ownpover och Torkapparaten AB. Vd är Göran Bylund. Fabriken kommer att ligga på Gotlandsflis område och startas i höst. Alla tillstånd är klara.Till en början kan fabriken framställa fem tusen ton pellets.