Nytt småhusområde planeras i Tofta

Det finns planer på ett småhusområde med ett tjugotal tomter intill Gnisvärds fiskeläge i Tofta.

Men utbyggnaden kan dröja eftersom kommunen vill att husen ska kunna anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Enligt kommunens planer kommer VA-nätet inte att vara utbyggt innan 2015.

Ärendet diskuteras vid kommunstyrelsens nästa möte nu i juni.