Dagmamman populär hos föräldrar

Föräldrar som har barn hos dagmamma är mer nöjda med verksamheten än de som har sina barn på dagis. Det visar en enkät som nära 3 000 föräldrar på Gotland svarat på.

Så gott som alla barn trivs i förskolan, föräldrarna känner sig trygga med barnomsorgen, de är nöjda med aktiviteterna och utvecklingssamtalen.

Lite mindre nöjda är föräldrarna med möjligheten att påverka och informationen från kommunen.

Till och med lite mer nöjda är föräldrarna som har barn hos dagmamma. Där är det möjligen aktivieteterna som kunde bli bättre.

Minst nöjda är föräldrarna med fritids. Här vill fler ha större möjlighet att påverka.