Dåligt eldunderhåll bakom bränder

Gotlänningar blir allt sämre på att sköta sin eldning och sina eldstäder och är idag bland de sämsta i landet. Det är något som blir tydligt när öns skorstensfejarmästare gör sina regelbundna besiktningar.

Hälften av alla bostadsbränder börjar i anslutning till en eldstad. På Gotland börjar två tredjedelar av bostadsbränderna i anslutning till eldstaden. Skorstensfejarmästaren Ivan Söderlund tror att en orsak till de många bränderna på Gotland beror på det gotländska virket. Långsamväxande gran och tall med hög kådhalt ger större utsläpp och kan vara svårare att elda med.

De nya lagkraven kräver att allt fler kontroller av eldstäderna utförs av skorstensfejarmästare.