Nya arkeologiska fynd i Sundre

Arkeologer har hittat ytterligare fynd på på platsen där den vikingatida silverskatten vid Västergårde i Sundre på södra Gotland hittades förra året.

Enligt länsantikvarien Majvor Östergren rör det sig både om stenkonstruktioner och underliggande kulturlager. Arkeologen Leif Zerpe säger att det bland annat handlar om en dubbel stenrad som skulle kunna vara en gammal ägogräns - eventuellt från järnåldern. Stenraden hittades bara en meter från fyndplatsen för den vikingatida silverskatten.

Förra året hittade två bröder i samband med röjningsarbete i Sundre en vikingatida skatt på nära tre kilo. Skatten bestod huvudsakligen av drygt 1 000 arabiska silvermynt, men också av en del smycken.

I morgon tisdag skulle länsmuseets personal haft en presskonferens för att redovisa resultaten från utgrävningarna vid fyndplatsen. Men eftersom anläggningarna som arkeologerna hittat kräver mer tid att undersöka skjuter de på presskonferensen.