Restaurangbåtens resa kan vara brott

Ägaren till restaurangbåten Graceland har vid förhör med sjöpolisen i Stockholm under måndagen delgivits misstanke om brott mot fartygssäkerhetslagen.

Det misstänkta brottet gäller bogseringen av Graceland från Visby till Stockholm i april, som enligt sjöpolisen betecknas som yrkesmässig.

För yrkesmässiga bogseringar krävs behörighet både av befälhavaren och av besättningen, men vid bogseringen av Graceland saknades sådana behörigheter.

Sjöpolisen kommer nu att lämna ärendet vidare till åklagare, som i sin tur ska besluta om det ska väckas åtal mot Gracelands ägare.