Turistföreningen sköter alginformation

Förra året hade Gotlands kommun en information på hemsidan där allmänheten kunde se var det fanns algblomning. Den här servicen kommer att finnas även i år, men i år har man överlåtit det på Gotlands turistförening

Turistföreningen får sköta det eftersom Gotlands kommun anser att alginfo och badtemperaturer mer är en turismfråga. Gotlands kommun har däremot kvar sitt ansvar för att de måste berätta om vad giftiga alger kan få för hälsoeffekter och så vidare. Men själva informationen om VAR någonstans det finns alger sköts av turistföreningen.

Men själva badservicen är egentligen en bisak. Algrapporteringen från länsstyrelsens sida handlar mest om forskning, bland annat om hur omfattande algblomningen egentligen är.

Enligt turistföreningen arbetar man också med att kunna sprida informationen både via fast telefon och mobil telefon.