Byggnadsvårdsprojekt får miljoner

Högskolan på Gotland får 4,4 miljoner kronor av Energimyndigheten.

Pengarna ska användas till forskning om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader i ett projekt som ska pågå i fyra år.

Tanken är att högskolan ska bli ett kunskapscentrum med inriktning på kulturvård och hållbar utveckling.