Kommunens chefsjurist avråder från tomtförsäljning

Kommunens chefsjurist Jan Olsson säger att de avrått från vissa av kommunens campingplatsaffärer, som till exempel Norderstrand, eftersom de kan strida mot EU:s statsstödsregler eller mot kommunlagen, men att politikerna gör en annan bedömning.

- De har gjort en bedömning att de betänkligheter vi fört fram inte är så allvarliga, utan att deras beslut ska gälla, säger Jan Olsson.

Som Radio Gotland kunde berätta redan på måndagen sålde Gotlands kommun campingplatsen för två miljoner kronor trots att den var värderad till sex miljoner.

När det gäller den aktuella försäljningen av Norderstrands camping skrev chefsjuristen en inlaga på sex sidor om vad som gäller i kommunlagen och om EU:s statsstödsregler, men politikerna valde bort den. 

- Det är ju under de villkoren vi jobbar. Vi är rådgivare och ska lyfta fram de här lagaspekterna. Om beslutsfattarna väljer att ta de till sig eller inte är upp till deras tycke, säger Jan Olsson. 

Reporter Tommy Lundberg
Tommy.Lundberg@sr.se