Länsrätten avgör skatt för vindkraft

Länsrätten ska pröva om föreningen Hablingbovind är ett konsumentkooperativ eller en förening som i första hand producerar el. Avgörandet om de då får göra skatteavdrag eller inte blir vägledande för landets vindkraftsföreningar.

Den ekonomiska föreningen Hablingbovind har gått till länsrätten för att pröva ett avslag från skatteverket som kan vara värt uppemot en miljon kronor i förlorade skatteavdrag.

Det hela handlar om ifall Hablingbovind ska betraktas som en förening som förbrukar el eller en förening som tillverkar el. Skillnaden är viktig eftersom en producentförening får dra av mervärdesskatten, den så kallade momsen, medan en konsumentförening inte får dra av momsen.

På skatteverket bedömer man att Hablingbovind är ett konsumentkooperativ och inte en förening som i första hand producerar el.

Därför får Hablingbovind inte göra skatteavdrag.

Hablingbovind själva hävdar att föreningen i första hand tillverkar el och alltså är en producentförening. Förbrukningen av el sker inte inom föreningen, påpekar Hablingbovind, eftersom det är de enskilda andelsägarna som är konsumenter.

Men skatteverket har alltså bedömt annorlunda. Den främsta anledningen till att föreningen betraktas som konsumentkooperativ är att det finns ett krav i stadgarna på att andelsägarna måste förbruka en viss mängd ström per andel. Detta skrevs in i stadgarna vid starten eftersom privat konsumtion på den tiden var skattebefriad. Men tiderna har förändrats och Thomas Thomasson på Hablingbovind anser att föreningen nu borde ha samma rättigheter som samfälligheter och aktiebolag att få göra skatteavdrag.

Det hela kommer alltså att avgöras i länsrätten och kan bli vägledande för liknande fall.

Reporter Ulrika Uusitalo-Fernholm
Ulrika.Uusitalo@sr.se