Fler har jobb idag än för ett år sedan

Arbetslösheten här på Gotland är högre än i landet som helhet. Det visar färsk statistik från Arbetsförmedlingen.

4,2 procent av den arbetsföra gotländska befolkningen är utan jobb, att jämföra med 3,6 procent för riket som helhet.

Jämfört med siffrorna för ett år sedan så är det betydligt fler som har jobb idag.

På Gotland är det 1 168 som öppet arbetslösa - det är en förbättring med 2,3 procent på ett år.

Bland ungdomar 18-24 år har arbetslösheten sjunkit ännu mer, från nästan elva procent till 6,7 procent på bara ett år. Men också här är det fler gotlänningar än i riket som helhet som är utan jobb.

Detta alltså enligt senaste statistiken.