Skolskjuts åt skilsmässobarn dyr rättighet för kommunerna

Rätten till skolskjuts för barn med skilda föräldrar som bor på olika orter kostade Gotlands kommun närmare 400 000 kronor förra året. Nu vill kommunen att staten skjuter till pengar så att inte skolans verksamhet hotas.

Sedan några år tillbaka är kommunerna skyldiga att ge barn till föräldrar med gemensam vårdnad skolskjuts, om barnet bor hälften av tiden hos varje förälder.

Bestämmelsen finns till för att barnen ska kunna hålla kontakten med båda föräldrarna. I första hand får barnen åka med skolbuss eller vanlig buss. Föräldrar som själva kör sina barn kan också få milersättning. Men om inget av det här fungerar så måste kommunen betala för taxi och då rusar räkningen snabbt i höjden.

Det rektorsområde på Gotland som haft störst kostnad är Sudret. Där fick skolan betala 120 000 kronor under förra året för en handfull barn, varav några åker från Visby varannan vecka.

Lena Celion (m) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden tycker visserligen att barnens bästa ska prioriteras, men att i så fall ska kommunerna få extra pengar från staten så att inte övriga skolverksamhet drabbas. Hon hoppas också att den nya skollagen ska se över bestämmelserna om skolskjuts för barn till skilda föräldrar. Ett förslag är att rätten till skolskjuts begränsas till den plats där barnet är mantalsskrivet.