Protest mot förslag att släcka fyrar

Sveriges Hembygdsförbund och Svenska Fyrsällskapet vill att regeringen stoppar Sjöfartsverkets avveckling av landets fyrar.

Yrkessjöfarten har inte längre behov av fyrarna, men de är fortfarande viktiga för fritidsfiskare och turistnäringen, anser fyrsällskapet och hembygdsförbundet.

Fyrsällskapet vill att det bildas en nationell fyrstiftelse som tar över och fortsätter driften av de fyrar som Sjöfartsverket vill avveckla. Men innan det är klart vill inte sällskapet att fyrarna släcks. Att låta fyrarna lysa beräknas kosta 30 miljoner kronor per år.

På Gotland vill Sjöfartsverket släcka fyrarna Norsholmen, Näsrevet, Östergarns västra, Laus holmar, Faludden, Heligholm, Ronehamn och fyren vid Valar i Vamlingbo. Här vill både föreningar och privatpersoner ta hand om fyrarna.