Fastighetsägare i Vamlingbo får nej

Länsstyrelsen säger nej till en fastighetsägare vid Nore i Vamlingbo som vill ersätta ett enklare fritidshus med ett avsevärt större.

Fastighetsägaren ville ha dispens från strandskyddslagen eftersom han ansåg att det var frågan om en kompletterande byggnad på mark som redan använts.

Men länsstyrelsen tycker att om huset som finns där nu och som byggdes på 40-talet med största sannolikhet inte hade fått dispens i dag. Därför vill de inte heller ge dispens till ett större hus som enligt länsstyrelsen skulle få det gamla huset att verka som en gäststuga.

Länsstyrelsen hänvisar också till områdets höga värden och det rörliga friluftslivet.