Forskarbidrag ger inte rätt till a-kassa

En forskare på Gotland  nekas ersättning från a-kassan, sedan Akademikernas abetslöshetskassa överklagat till kammarrätten och fått rätt.

Kammarrätten slår fast att det forskningsanslag som mannen erhållit inte kan betraktas som ersättning för arbete utfört i ett anställningsförhållande.