Åminne camping satsar på konferens

Privatägda Åminne camping i Gothem satsar stort och planerar att bygga ut med en konferansanläggning för uppemot 70 personer.

Campingplatsen ägs av kommunen, men har upplåtits med tomträtt. Och den tomträtten köptes efter anbud från kommunen.

En uppgörelse som campingplatsinnehavaren Sievert Hallgren är nöjd med.